Op 6 november 2004 werd in De Schakel te Nijkerk voor de 11e keer de Landelijke GBS-dag gehouden. De sprekers waren:

Prof. Dr P.A. van Doorn, Drs M.P.J. Garssen, Drs K. Geleijns, Drs L. Ruts.

De workshops werden gehouden onder leiding van:

Pastor B. Velthuis (emotionele aspecten), Drs L. Ruts (pijn), Drs. P. Erdmann (fysiotherapie), Prof. Dr. P.A. van Doorn (CIDP), Drs M.P.J. Garssen (restverschijnselen/vermoeidheid), Dr R.M. van den Berg-Vos (MMN).

De opkomst was ook dit jaar weer groot en de onderwerpen wederom interessant.

De 12e Landelijke GBS-dag in 2005 wordt gehouden op 19 november 2005 in De Schakel te Nijkerk.

------------------------------------------------------------------------------------------------