VSN-SPIERZIEKTENDAG VOOR DE DIAGNOSEWERKGROEP GBS/CIDP en MMN OP 27 SEPTEMBER 2008, DEKKER ZOETERMEER, SCHEGLAAN 12, 2718 KZ ZOETERMEER

Onderstaand de programma's voor GBS/CIDP en MMN betrokkenen:

GBS/CIDP-programma (gewijzigd op 4 september 2008):

09.30 uur - 10.30 uur: ontvangst en koffie/thee

10.30 uur - 11.30 uur: 1e ronde workshop/presentaties

11.45 uur - 12.45 uur: 2e ronde workshops/presentaties

12.45 uur - 14.00 uur: lunch

14.00 uur - 14.15 uur: algemene inleiding en nieuws door prof. dr. P.A. van Doorn

14.15 uur - 14.35 uur: behandeling van CIDP: de stand van zaken nu en in de nabije toekomst, door dr. I.N. van Schaik

14.35 uur - 14.50 uur: resultaten van de GRAPH studie (onderzoek o.a. naar pijn) bij patiënten met GBS en MFS, door prof. drs. P.A. van Doorn

14.50 uur - 15.05 uur: Voor de 2e keer GBS? Komt dat voor en wat zijn dan de kenmerken, door drs. K. Kuitwaard

15.05 uur - 15.30 uur: resultaten van de VSN-enquête onder GBS/CIDP patiënten/leden, door M. Bos Eyssen

15.30 uur - 16.00 uur: gelegenheid tot het stellen van vragen

16.00 uur - 17.00 uur: napraten

MMN-programma:

Tot 14.00 uur: zie programma GBS/CIDP

14.00 uur tot 16.00 uur:

- Drs. P.G. Erdmann (UMCU): De gevolgen van MMN voor de gezondheidstoestand; resultaten van onderzoek 2007

- Dr. W.L. van der Pol (UMCU): Nieuwe ontwikkelingen in MMN onderzoek

- Drs. D.C.G. Straver (UMCU): Zwakte door koude en inspanning - voortgang van het onderzoek

- Drs. E.A. Cats (UMCU): De rol van het afweersysteem bij het ontstaan van MMN


Voor meer informatie en aanmelden: www.vsn.nl