"Terug in het bewuste, ontdek ik dat ik niet spreken kan.

Ik sein commando's naar mijn lippen

maar mijn mond wil niet gehoorzamen.

Ik zie de mensen om me heen

ik hoor ze vragen en zie ze mijn antwoorden niet begrijpen.

Langzaam begrijpen ze dat ik ...

dan drijf ik weg uit hun midden.

Hun ogen zien machteloos toe

hoe ik verdrink in de eenzaamheid."

© J. Gierveld

Patiënten index Guillain-Barré